Çağrı Merkezi +90 850 926 10 10 Çağrı Merkezi +90 252 316 34 35

Lazer

Lazer

Lazerler, son yıllarda diş hekimliğinde gittikçe artan kullanım alanı bulmaktadır. Fakat pek çok diş hekimi hâlâ lazer teknolojisinin nerede ve nasıl kullanılacağı, avantajları ve dezavantajları konusunda yeterli bilgi sahibi değildir.

Bu çalışmanın amacı diş hekimliğinde kullanılan lazer cihazlarını tanımlamak, kullanım yerlerini ve amaçlarını belirtmektir. Diş hekimliğinde kullanılan başlıca lazer sistemleri; argon lazerler, yarı iletken diyot lazerler, Nd:YAG lazerler (neodmiyum: yitriyum alüminyum garnet lazerler), Ho:YAG lazerler (holmiyum: yitriyum alüminyum garnet lazerler), erbiyum lazerler (Er:YAG lazer ‘erbiyum: yitriyum alüminyum garnet lazer’, Er,Cr:YSGG lazer ‘erbiyum, kromyum: yitriyum skandiyum galyum garnet lazer’), CO2 lazerler, ekscimer lazerler, He-Ne lazerler (helyum neon lazerler), ruby ve alexandrite lazerler, titanyum safir lazerler, KTP lazerler (potasyum titanyum fosfat lazerler) ve düşük seviyeli lazer terapisidir (LLLT). Pek çok işlevi olan bu cihazlar, aynı zamanda yüksek zarar verebilme potansiyeline sahiptir. Uygun prosedürlerin kullanımı ile lazer uygulaması esnasında hasta, hekim ve sağlık ekibinde oluşabilecek zararlar minimale indirilebilir.

Çağrı Merkezi
Instagram
Whatsapp